Začínáme s řízením kvality - efektivně, účelně a bezpečně

Datum 15.03.2021
Místo konání 3. lékařská fakulta UK nebo on-line ZOOM
Kapacita 2/35
Cena 1550 Kč
Lektoři MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková
Aktuální program Stáhnout program
Přihlášení / stornování akce je možná pouze při přihlášení do účtu.
Začínáme s řízením kvality - efektivně, účelně a bezpečně

Zavádění jakéhokoliv systému řízení kvality a bezpečí ve zdravotnickém zařízení je zásadní změnou, která není-li dobře naplánovaná, komunikovaná a realizovaná, může vytvářet řadu bariér, zbytečně vyčerpávat zdroje, snižovat zainteresovanost zaměstnanců a celý proces implementace neúměrně prodlužovat. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky:
•    s důvody, cíli a smyslem zavádění systémů řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví – získání portfolia argumentů pro začínající manažery kvality
•    s požadavky na personální zajištění implementace (za co všechno odpovídá manažer kvality, co je tým kvality, role vrcholového vedení zdravotnického zařízení apod.)
•    s postupy efektivního plánování implementace a kontrolními mechanismy postupu implementace
•    s postupy zafixováním změn
•    s nástroji a postupy komunikace s řídícími i řadovými zaměstnanci zdravotnického zařízení v průběhu implementace
•    se systémem kvality dle akreditačních standardů SAK – interpretace akreditačních standardů
Nedílnou součástí kurzu je řízená diskuse dle zájmu účastníků.