Optimalizace vnitřních předpisů zdravotnického zařízení

Datum 15.02.2021
Místo konání on-line ZOOM
Kapacita 5/35
Cena 1150 Kč
Lektoři MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková
Aktuální program Stáhnout program
Přihlášení / stornování akce je možná pouze při přihlášení do účtu.
Optimalizace vnitřních předpisů zdravotnického zařízení

Funkční systém řízení vnitřních předpisů je z hlediska účinné prevence rizik klíčový, a to nejen v kontextu systémů pro řízení kvality a bezpečí, ale rovněž i v kontextu platné legislativy.  Poskytovatelé zdravotních služeb se i přes tuto skutečnost často potýkají s vysokou administrativní zátěží a s nízkou efektivitou tohoto systému. Důvodem jsou především nesprávně volené postupy tvorby a řízení vnitřních předpisů a jejich uživatelská nepřívětivost.

Cílem kurzu je seznámit účastníky:
•    s jednotlivými kroky budování systému řízené dokumentace, jeho náležitostmi, pozitivy a negativy,
•    s postupy při převzetí již zavedeného systému řízených dokumentů novým manažerem kvality/správcem dokumentace,
•    s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a možnostmi jejich eliminace,
•    s postupy k zeštíhlení řízené interní dokumentace.
•    Cílem tohoto kurzu nejsou postupy optimalizace zdravotnické dokumentace.