e-kurz Optimalizace vnitřních předpisů zdravotnického zařízení

Datum bezplatného storna: 1.2.2021

Funkční systém řízení vnitřních předpisů je z hlediska účinné prevence rizik klíčový, a to nejen v kontextu systémů pro řízení kvality a bezpečí, ale rovněž i v kontextu platné legislativy.  Poskytovatelé zdravotních služeb se i přes tuto skutečnost často potýkají s vysokou administrativní zátěží a s nízkou efektivitou tohoto systému. Důvodem jsou především nesprávně volené postupy tvorby a řízení vnitřních předpisů a jejich uživatelská nepřívětivost.

Cílem kurzu je seznámit účastníky:
•    s jednotlivými kroky budování systému řízené dokumentace, jeho náležitostmi, pozitivy a negativy,
•    s postupy při převzetí již zavedeného systému řízených dokumentů novým manažerem kvality/správcem dokumentace,
•    s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a možnostmi jejich eliminace,
•    s postupy k zeštíhlení řízené interní dokumentace.
•    Cílem tohoto kurzu nejsou postupy optimalizace zdravotnické dokumentace.