Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích v praxi

Program bude upřesněn v nejbližsích dnech.

V květnu 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2021 Sb. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, který evokoval u poskytovatelů zdravotní péče řadu otázek. Cílem kurzu je vysvětlit novinky v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky včetně požadavků SÚKL na postupy jejich uplatňování v praxi a podělit se o zkušenosti z České republiky i ze zahraničí.

Cíl kurzu:

V květnu 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2021 Sb. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, který evokoval u poskytovatelů zdravotní péče řadu otázek. Cílem kurzu je:

  • vysvětlit povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb dle Evropského nařízení 2017/745, zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a zákona 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

  • seznámit účastníky se zkušenostmi v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky ze zahraničí.