13. výroční konference SAK - "Kvalita a bezpečí zdravotní péče - globální přesah"

 • Akční dvoudenní vstupenka - červen + září:
  Akčí cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK a zástupce ČSBMILI: 4.100 Kč včetně DPH
   (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.)
  Standardní cena: 5.100 Kč včetně DPH
 • Jednodenní vstupenka - červen:
  Akčí cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK a zástupce ČSBMILI: 2.350 Kč včetně DPH
   (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.)
  Standardní cena: 2.850 Kč včetně DPH
 • Jednodenní vstupenka - září:
  Akčí cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK a zástupce ČSBMILI: 2.000 Kč včetně DPH
   (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.)
  Standardní cena: 2.500 Kč včetně DPH
 • Upozornění: není možné koupit samostatně jednodenní vstupenku na červen a samostatně jednodenní vstupenku na září a požadovat akční dvoudenní cenu. V tomto případě rovnou, prosíme, zakupte Akční dvoudenní vstupenku červen + září.