Kvalita a bezpečí zdravotních služeb v kontextu platné legislativy

Registrace od 9:30
Začátek 10:00, předpokládaný konec 15:00.

Spojená akreditační komise ve spolupráci s Centrem zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádají vzdělávací akci Kvalita a bezpečí zdravotních služeb v kontextu platné legislativy, která si klade za cíl seznámit účastníky s požadavky právních norem na řízení kvality a rizik ve zdravotnictví a sociálních službách. Seminář je doplněn kasuistikami z českého zdravotnictví, a to včetně rozborů příčin a důsledků.

Akce je určena pro manažery kvality a bezpečí, pracovníky zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb, poskytujících zdravotní péči, interní auditory kvality a bezpečí a další pracovníky, zainteresované v oblasti řízení kvality a bezpečí.