INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘ - Nové vydání Akreditačních standardů pro nemocnice

Seminář je určen pouze pracovníkům poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají systém řízení kvality a bezpečí dle Akreditačních standardů SAK zavedený a již akreditovaný nebo tento systém implementují a k akreditaci se připravují.

Počet zástupců z jednotlivých zařízení není omezen. Za jedno zařízení se může účastnít více zástupců. Přihlášku podává každý zvlášť ze svého klientského účtu.

Spojená akreditační komise vydává 4. revizi Akreditačních standardů pro akutní lůžkovou péči – nemocnice. Účinnost uvedené sady standardů je stanovena od 1.2.2024; od tohoto data bude akreditační šetření SAK probíhat pouze podle uvedené 4. revize Akreditačních standardů pro nemocnice.

Cílem Interpretačního semináře je seznámit poskytovatele zdravotních služeb – akutní lůžkové péče se změnami (formální změny i nové znění standardů a indikátorů), které 4. revize standardů obsahuje, a s jejich jasnou interpretací, což usnadní nemocnicím orientaci ve změnách a jejich rychlé zavedení do praxe.