Odborná konference „Pacient - klient nebo partner?“

Třídenní konference pořádaná Spojenou akreditační komisí proběhla za účasti zástupců ministerstva zdravotnictví, pojišťoven, odborníků na zdravotnické právo a kvalitu péče. Konference byla zaměřena na prevenci rizik a kvalitu a bezpečí v následné a ambulantní péči.

 

Všechny prezentace jsou ke stažení zde


Tématem prvního dne, který byl uspořádán na 3. LF UK, byl Ošetřovatelský proces v praxi – pravdy a mýty.

 

Úvodní řečníci:
Mgr. Alena Šmídová - VZV - Oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, MZČR 
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. – prezidentka České asociace sester
Mgr. Libuše Gavlasová – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNKV
MUDr. David Marx, Ph.D. – ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s., proděkan pro studium a výuku 3. LF UK v Praze
Mgr. Hana Svobodová – Ústav ošetřovatelství 3. LF UK v Praze

 

Témata příspěvků:
Realistické pojetí ošetřovatelského procesu v teorii a praxi - Mgr. Hana Svobodová, PhDr. Marie Zvoníčková
Interdisciplinární spolupráce jako východisko pro kvalitní péči o nemocné - PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Lenka Gutová, MBA
Interdisciplinární přístup k nemocnému s rizikem malnutrice v ÚVN - Mgr. Petra Přibylová a kolektiv
Kazuistika a diskuse (nutriční terapeut, právník, ekonom) - Tamara Starnovská a kolektiv
Problematika dokumentace ošetřovatelské péče - PhDr. Marie Zvoníčková, Tamara Starnovská

 


Druhý den konference, pořádaný v hotelu Pyramida, měl motto „Pacient - klient nebo partner?“.


Úvodní řečníci:

MZČR a podpora sledování kvality a bezpečí - MUDr. Pavel Vepřek (MZČR)
Pacient - principiální klient systému kvality a bezpečí - MUDr. David Marx, Ph.D. (SAK, o.p.s.)
Role pacienta v posilování bezpečnosti léků - Mgr. Tomáš Cikrt (nezávislý konzultant a publicista)
Zdravotní péče v sociálních službách - ano či ne? - Mgr. Petr Hanuš (MPSV)
Sledování nežádoucích událostí v ČR - MUDr. Zdeněk Hřib (Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK)
Mohou smluvní vztahy mezi plátci a poskytovateli ovlivnit kvalitu zdravotních služeb? - MUDr. Pavel Frňka (Svaz zdravotních pojišťoven ČR)
DRG a kvalita – MUDr. Pavel Hroboň, M.S.
Nová legislativa ve zdravotnictví - krok správným směrem? - JUDr. Petr Šustek, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva PF UK)


Odpolední program:
Sekce 1: Aktuální otázky v prevenci rizik při poskytování zdravotní péče
Poskytujeme bezpečnou péči? - Mgr. Lenka Gutová, MBA (ÚVN Praha)
Předoperační bezpečnostní proces –videonahrávka - možný návod pro správné provedení - MUDr. Petr Kolouch (FN Motol)
Standardizovaná školení KPR aneb jsme připraveni pouhým splněním standardu? - MUDr. Petr Kolouch (FN Motol)
Vede sledování MU ke zvyšování kvality péče a bezpečnosti pacientů? - Mgr. Jitka Hovorková (FN Motol)
Nebojte se operace - jste v bezpečných rukou - Miroslava Divišová (Šumperská nemocnice)
Bezpečné napojení invazivních vstupů - Ivana Jirásková, DiS (Šumperská nemocnice)
Vliv outsourcingu na kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb - Ing. Antonín Vejtasa
Podceňování významu hygieny rukou v prevenci infekcí – nejčastější problémy při poskytování zdravotní péče - Renata Pokorná (ÚHKT Praha)
Nežádoucí události – sledování neshod v laboratořích - Mgr. Martin Matějček (FN Motol)
Vliv bezpečnostních rizik na poskytování zdravotní péče - Veronika Karolína Netušilová, DiS, MBA
Motivační školení zaměstnanců k pozitivnímu přístupu k prevenci rizik - Tomáš Neugebauer (VFN v Praze)


Sekce 2: Posilování role pacienta, kvalita a bezpečí v následné a ambulantní péči

Orientační systémy aneb Každá nemocnice může být přehlední - Ing. Michaela Žaloudková
Multidisciplinární pojetí péče o seniora v zařízení následné péče - Mgr. Ivana Koudelková (ÚVN Praha)
Kvalita a bezpečí v následné péči aneb jsem tu v bezpečí? - Mgr. Iva Kašpárková (PL Petrohrad)
Bezpečí klientů na multioborovém stacionáři - MUDr. Petr Tilšer (FN Hradec Králové)
Doprovodné služby a bezpečná péče - Mgr. Marcela Smrčková (Šumperská nemocnice)
Ošetřovatelský proces s rozumem - Mgr. Lenka Gutová, MBA, PhDr. Marie Zvoníčková (ÚVN Praha, 3. LF UK)
Léčba pooperační bolesti - máme kvalitní standardy a dosahujeme standardní kvality? - MUDr. Viktor Kubricht, Mgr. Barbora Vaculíková, MBA (Nemocnice Na Homolce)
Výchova ke změně chování pacienta a jeho blízkých - Mgr. Růžena Hlavičková (ÚVN Praha)
Management kvality přednemocniční neodkladné péče v ČR - Mgr. Hana Reichelová (Nemocnice Valašské Meziříčí)
Příprava Evropské oční kliniky Lexum k akreditaci - Mgr. Pavel Scholz (Evropská oční klinika Lexum)


Třetí den konference, pořádaný také v Hotelu Pyramida, se zabýval Novým vydáním akreditačních standardů SAK pro nemocnice
 
Témata:
Principy externího hodnocení kvality, tvorba standardů, pravidla akreditace SAK
Akreditační standardy upravující klinický provoz zdravotnického zařízení
Akreditační standardy upravující řídící procesy zdravotnického zařízení
Akreditační standardy upravující neklinické provozy zdravotnického zařízení

 

 

Konference se zúčastnili především zaměstnanci nemocnic, kteří se věnují managementu kvality a bezpečí. Mezi dotázanými byli často manažeři zařízení, která už akreditaci Spojené akreditační komise mají a zajímají se o nové trendy a legislativní změny, například z Nemocnice Podlesí, Vítkovic, Jindřichova Hradce nebo Svitavské nemocnice. Většina z nich se účastní konferencí a seminářů pořádaných SAK pravidelně.