Řízení kvality a bezpečí založené na datech

Spojená akreditační komise vydala 4. revizi Akreditačních standardů pro akutní lůžkovou péči – nemocnice, účinnou od 1.2.2024, která obsahuje mimo jiné rovněž rozšířené požadavky na sběr a hodnocení dat o kvalitě a jejich roli v kontextu Programu zvyšování kvality a bezpečí. 

Cílem semináře je formou konkrétních příkladů seznámit účastníky s možnými postupy v oblasti stanovení indikátorů kvality, sběru dat, jejich hodnocení a analýz a dále s postupy řízení a aktualizace Programu zvyšování kvality a bezpečí (roční přezkoumání systému vedením) v kontextu sbíraných a hodnocených dat, a to včetně nastavení komunikačních vazeb mezi řídícími strukturami a zaměstnanci.

Seminář je určen pouze pracovníkům poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají systém řízení kvality a bezpečí dle Akreditačních standardů SAK zavedený a již akreditovaný (platná akreditace) nebo tento systém implementují a k akreditaci se připravují (smluvně dohodnutá spolupráce). Vzhledem k postupující elektronizaci zdravotnictví a stále rostoucí důraz na práci s daty a řízení kvality a bezpečí na základě validních údajů je seminář vhodný i pro pracovníky poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb či dlouhodobé a následné zdravotní péče.