Dvanáctý ročník soutěže "Bezpečná nemocnice"

10.02.2020

 

Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina pana MUDr. Jiřího Běhounka pořádal již 12. ročník celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice", která je určena pro poskytovatele zdravotních služeb akutní, následné i dlouhodobé péče. 

Téma letošního ročníku soutěže bylo „Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče“ . Do 12. ročníku se přihlásilo 15 poskytovatelů zdravotních služeb s 15 projekty, z nichž hodnotící komise ocení 5 vítězných projektů, které budou ohodnoceny cenou hejtmana Kraje Vysočina a finanční odměnou od  partnera soutěže firmy Johnson & Johnson, s.r.o. v celkové výši 150 tis. Kč. V návaznosti na soutěž se koná i konference Dny bezpečí, kde jsou přihlášené projekty představeny. V letošním roce rozhodovala o vítězi jak odborná komise složená ze zástupců Kraje Vysočina, SAK o.p.s., České asociace sester, Ministerstva zdravotnictví ČR a společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., tak odborná veřejnost účastnící se přímo konference.

Vítězem 12. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice je Nemocnice Havlíčkův Brod. Odborná porota vysoce ocenila její projekt Ochrana před závažným násilným útokem, který řeší situaci během opakovaného nahlášení umístění bomby v areále zařízení. Druhé místo patří Fakultní nemocnici Plzeň, třetí skončila Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje. Porota letos rozhodovala mezi patnácti přihlášenými projekty. Výsledky soutěže Bezpečná nemocnice byly vyhlášeny v Horáckém divadle Jihlava 6. února 2020. Trojici nejúspěšnějších nemocnic, které se budou v následujícím roce pyšnit přiděleným přívlastkem „bezpečná“ doplnila ještě dvě oceněná zařízení.

https://www.kr-vysocina.cz/titul-bezpecna-nemocnice-patri-nemocnici-havlickuv-brod-porota-ocenila-i-projekt-nemocnice-jihlava/d-4099531/p1=1013

Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/nemocnice-v-havlickove-brode-je-bezpecna-20200208.html