Akreditace Jánských lázní

22.07.2020

Dne 16.7.2020 proběhlo ve Státních léčebných lázních Janské lázně předání Certifikátu o akreditaci Spojenou akreditační komisí. Do rukou ředitele lázní pana Mgr. Martina Voženílka certifikát předali ředitel SAK, MUDr. David Marx, Ph.D. společně se svou zástupkyní, Ing. Gabrielou Frankovou. Jánské lázně se tak stávají zatím největším a nejkomplexnějším poskytovatelem lázeňské péče, který úspěšně splnil požadavky akreditačních standardů. Jak ředitel lázní, tak zástupci SAK při slavnostním ceremoniálu ocenili vysokou aktivitu všech zaměstnanců lázní při zavádění principů procesního řízení dle standardů SAK i přínos procesu akreditace pro vlastní provoz zařízení. I když přípravu a zejména její finalizaci znesnadnila pandemie COVID-19, výsledek šetření byl velmi dobrý. Gratulujeme všem pracovníkům Janských lázní k úspěchu.