Přesun termínu konference

30.04.2021

30.4.2021

Vážení účastníci,

bohužel Vás musíme informovat – vzhledem ke stále nepříznivé situaci pro konání větších akcí – o dalším posunu termínu naší konference. Nadcházející termín pro konferenci „Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmova práce – prevence rizik ve zdravotnictví“, původně plánované na 21.9.2020 a 14.6.2021,

je přesunut na pondělí 13.9.2021, Orea Hotel Pyramida v Praze.

V nejbližších dnech budete informování o podrobnostech pomocí mailingu. Vámi zaplacené účastnické poplatky jsou platné. Pokud byste žádali jejich vrácení, prosíme Vás o provedení storna v rámci Klientského informačního systému, případně kontaktujte Ing. Radka Wiltavského (733 524 804, radek.wiltavsky@sakcr.cz)

 


září 2020

Vážená paní, vážený pane, vážení spolupracovníci,

s velkým politováním Vám sděluji, že po dlouhém zvažování a četných diskusích v rámci SAK i s externími odborníky jsme se rozhodli nadcházející termín konference Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmova práce – prevence rizik ve zdravotnictví, plánované na 21.9.2020, přesunout na červen 2021 - 14.6.2021

K tomuto kroku nás vede jednak eskalující epidemiologická situace, ale především snaha zajistit účastníkům našich akcí možnost v klidu a komfortně je využít k výměně zkušeností a informací. I když jsme spolu s Orea Hotelem Pyramida zavedli organizační opatření minimalizující epidemiologická rizika, absolutně je eliminovat nelze a jako organizace zaměřená na prevenci rizik jsme se rozhodli zbytečně neriskovat.

Je nám líto, že v letošním roce se naše konference neuskuteční – jsme však přesvědčeni, že kromě klidnější a bezpečnější atmosféry bude její červnová podoba příležitostí ke zhodnocení ještě většího množství zkušeností.

Vámi zaplacené účastnické poplatky jsou platné pro červnový termín, pokud byste žádali jejich vrácení, prosíme Vás o provedení storna v rámci Klientského informačního systému, případně kontaktujte Ing. Radka Wiltavského (733 524 804, radek.wiltavsky@sakcr.cz)


Děkujeme Vám za pochopení a přejeme hodně zdraví a (lze-li) klidné dny. 

 

Za pořádající organizace

MUDr. Ivan Staněk, MBA, předseda Správní rady SAK          

MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK        

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, Prezidentka České asociace sester       

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA, Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky