Akreditace FN Hradec Králové

13.05.2021

Gratulujem Fakultní nemocnici Hradec Králové k úspěšné reakreditaci, která proběhla termínu 14.-16.4.2021!

Chtěl bych zdůraznit jedinečnost toho, že FN HK v období, které je nesmírně náročné pro všechny zdravotníky, všechna zdravotnická zařízení a všechny pacienty v České republice, si neřekli, teď máme krizovou situaci a necháme kvalitu kvalitou, ale pokračovali dál a využili té výzvy a příležitosti, které COVID-19 přinášel k tomu, aby cizelovali jednotlivé oblasti poskytování péče. Za to za všechno patří managementu, ale zejména jednomu a každému z jejich pracovníků obdiv, dík a úcta,“ uvedl ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s. MUDr. David Marx, Ph.D.

Ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. oceňuje přínos auditorů pro práci nemocnice. „Je to pro nás pohled druhých očí, který nám pomáhá zlepšovat naši každodenní práci. Děkuji všem kolegům, kteří se problematice kvality ve FN HK dlouhodobě věnují a vstřícnému přístupu k auditorům na všech pracovištích nemocnice ačkoliv celá nemocnice čelila v minulých měsících v souvislosti s pandemií COVID-19 extrémní zátěži,“ dodal profesor Palička.

ZDE