Ohlédnutí za 12. výroční odbornou konferencí SAK

20.09.2021

ODKAZ NA ČLÁNEK VE ZDRAVOTNICKÉM DENÍKU ZDE

Dne 13.9.2021 proběhla po roční nechtěné „covidové“ pauze tradiční odborná konference SAK, letos již dvanáctá. Velikost a rozmanitost letošní konference byla pomyslnou kompenzací za uplynulý rok. Letošní akce se mohla pyšnit 5 odbornými sekcemi (1 dopolední a 4 odpolední), téměř 50 přednášejícími a celkově více než 220 účastníky. Specifické pro letošní konferenci bylo spolupořádání s Českou asociací sester a Českého společenství biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky. 

Letošní konference byla zaměřena na oblast proaktivního řízení rizik při poskytování zdravotních služeb a jeho přínosu nejen v době mimořádných opatření. V roce 2019 jsme si připomněli 200. výročí narození Florence Nightingale, jejímuž odkazu byla konference rovněž věnována. K tomuto výročí se pojila také panelová výstava FN Plzeň a projektu „Nursing Now“. Za spolupráci a zapůjčení tímto děkujeme. Hlavním mediálním partnerem se stal Zdravotnický deník.

Konference se tradičně konala pod záštitou ministra zdravotnictví ČR a primátora hl. města Prahy, kteří vzhledem k pracovním povinnostem pronesli svou řeč videozdravicí. Během plenárního zasedání bylo předáno ocenění Mgr. Mileně Kalvachové za dlouhodobou práci a přínos v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. V dopoledním bloku vystoupili RNDr. Marian Rybář z MZČR, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči Nemocnice Na Bulovce, MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP v zastoupení Mgr. Miroslava Tejkla, MBA.

Odpolední část byla rozdělena do čtyřech sekcí:

  • Sekce I. - Kvalita a bezpečí nejen v době krize
  • Sekce II. - Klíčová role sester v 21. století – odkaz Florence Nightingale 
  • Sekce III. - Přednemocniční péče, sociální služby, varia 
  • Sekce IV. - Biomedicína a lékařská informatika

První sekce byla tradičně v gesci SAK a moderování se ujala Mgr. Hana Drábková z FNHK a Ing. Gabriela Franková ze SAK. Velký zájem o tuto část konference dokladuje nutnost rozšíření místo pro sezení při zahájení sekce. 

Druhá sekce v čele s prezidentkou ČAS PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA začala vystoupením zástupců slovenského Ministerstva zdravotnictví a Slovenské asociace sester a porodních asistentek. V sekci dále vystoupili nejen zástupkyně ČAS, ale např. emeritní vrchní sestra FNHK paní Pečenková s příspěvkem o historii ošetřovatelství.

Třetí sekce pod taktovkou doc. Ing. Iva Brabcové, Ph.D., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a MUDr. Karla Štěpánka ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje byla věnována především sociálním službám a přednemocniční péči.

Čtvrtá sekce probíhala v gesci České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, moderátorem byl Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA a v jejím rámci byly prezentovány zkušenosti a novinky z biomedicínské a inženýrské oblasti, také se zohledněním uplynulého covidového roku nebo oblasti elektronické preskripce.

Přednášky, pro které byl udělen souhlas naleznete v sekci Standardy a dokumenty > Dokumenty ke stažení.