Ohlédnutí za 1. částí konference SAK

16.06.2022

První část letošní konference proběhla v pondělí 13. června 2022 v Orea Hotel Pyramida v Praze a již nyní se těšíme na úspěšné pokračování částí druhou - dne 14.9.2022 v Kongresovém centru ÚVN v gesci ČSBMILI JEP.

Tématem letošní konference je "Kvalita a bezpečí zdravotní péče - globální přesah". Stěžejním cílem konference bylo zaměřit se především na integraci dílčích postupů řízení kvality, především na systém práce s daty o kvalitě, jejich využívání pro řízení rizik a zdrojů, využívání ze strany vrcholového managementu, zavádění PDCA (životní cyklus standardizovaných postupů a dat, benchmarking, plánování cílů kvality a cílů zdravotnického zařízení na základě validních dat apod.). Práce s daty není pouze výsadou manažera kvality, ale je také nutné propojení s řídící strukturou zdravotnického zařízení. Cílem konference byla demonstrace správné praxe, kdy řízení kvality a řízení organizace nelze vnímat jako dvě samostatné linie, nýbrž že jejich spolupráce a synergie mají pozitivní dopad pro plánování kvality, bezpečí a zdrojů.

Červnový termín s tradičním zaměřením na bezpečí a kvalitu ve zdravotnictví se po úvodním plenárním zasedání s čestnými hosty rozdělil na odpolední části v sekcích - letos ve dvou: Sekce I. - Budování kvality - lokální a globální přesah, Sekce II. - Standardizace, guidelines a právo.

Program proběhlé části konference je k dispozici ZDE

Děkujeme všem přednášejícím za jejich vysoce odborné příspěvky a ukázky správné praxe. Na základě odevzdaných evaluací byly tyto příspěvky hodnoceny velice kladně. Děkujeme také všem účastníkům konference a budeme se těšit na další setkání v září!

Za organizační tým SAK
Ing. Radek Wiltavský