Akreditace Domov U Biřičky

09.09.2022

Dne 25.8.2022 zařízení Domov U Biřičky v Hradci Králové prošlo úspěšně první akreditací podle Akreditačních standardů pro zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb. Následně byl předán certifikát ředitelem SAK MUDr. Davidem Marxem, Ph.D. do rukou paní ředitelce Domova Ing. Daniele Luskové, MPA.

Gratulujeme!