SAK součástí mezinárodního projektu SAFEST

21.10.2022

Jsme součásti mezinárodního projektu a týmu SAFEST! Tento projekt má za cíl zlepšit bezpečnost pacientů prostřednictvím harmonizace perioperační péče v evropských zemích. Pracujeme na zlepšení bezpečnosti pacientů před, během a po operaci.

SAFEST bere v potaz celou cestu před, během a po chirurgické operaci (často označované jako perioperační bezpečnost a péče). Zejména poté, co několik studií ukázalo, že většina nežádoucích účinků spojených s chirurgickým zákrokem se vyskytuje mimo operační sál.

Náš projekt se snaží hrát rozhodující roli při zlepšování bezpečnosti pacientů a bude tak činit (1) identifikací a odsouhlasením jednotného souboru perioperačních postupů založených na důkazech; a (2) podpora jejich provádění v celé Evropě se zapojením zdravotnických pracovníků, pacientů a dalších zúčastněných stran.

Hlavním cílem bude zlepšit dodržování standardizovaných postupů bezpečnosti pacientů v perioperační péči o 15 % a snížit frekvenci chirurgických komplikací o 8 % po 18 měsících vícesložkové intervence.

Zjistěte více o našem projektu a partnerech a připojte se k nám během naší 4leté cesty!

https://www.safestsurgery.eu/project