Prague International Health Summit

02.05.2023

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci kolegů z Advance Healthcare Management Institute, kteří letos pořádají Prague International Health Summit, který se koná 25.-26. 5. v hotelu Pyramida v Praze.

 Tento rok se budou věnovat následujícím tématům:

  • Financování zdravotnictví ve světě stárnutí obyvatel a konsolidace veřejných rozpočtů
  • Přínos prevence pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a ekonomický růst
  • Zvýšení efektivity nemocnic cestou tvorby funkčních regionálních sítí a rozšíření tradičních rolí nemocnice.