Konference SAK 2023

06.06.2023

V podnělí dne 5.6.2023 proběhl další ročník - letos již 14. - odborné konference SAK ve spolupráci s ČSBMILI JEP. Tato první část s názvem "Péče zaměřená na pacienta" proběhla v gesci SAK, navazující druhá část v září proběhne v gesci ČSBMILI JEP a Katedry zdravotnického práva PRF UK. Registrace na tuto částo konference je možná zde:

V předsednictvu přijali místo Bc. Josef Pavlovic (náměstek MZČR), Mgr. Šárka Liolia (MZČR), MUDr. Zdenka Salcman Kučerová, MBA, LL.M. (ZPMV, Ing. Tomáš Krejčí (náměstek NÚKIB), MUDr. Petr Malý, MBA (generální ředitel KZ, a.s.), MUDr. Jiří Běhounek (kraj Vysočina), MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA (AKESO) a Mgr. et Mgr. Marech Vácha, Ph.D. (LF3 UK). Detailní informace o příspěvcích naleznete v programu níže.

Odpolední část zahájil svým příspevkem o analýze dat v rámci SAK Ing. Radek Wiltavský a na něj navázali ředitel SAK MUDr. David Marx, Ph.D. s jeho zástupkyní Ing. Gabrielou Frankovou s příspěvkem o aktualizaci sady standardů pro nemocnice. Nyní SAK čeká na stanovisko MZČR a poté budou k dispozici termíny interpretačních seminářů, které budou uvedeny na webu SAK.

Poté konference pokračovala klasicky ve dvou odpoledních sekcích - 1. sekce "Péče zaměřená na pacienta" s předsedajícími Mgr. Barborou Vaculíkovou, MBA (Penta) a MUDr. Jakubem Fejfarem, LL.M. (Agel). Druhé sekci "Varia" předsedaly Mgr. Lucie Mlatečková (VFN) a Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M. (ÚVN). Děkujeme za jejich práci nejen v rámci konference. Poděkování patří také všem přednášejícím, kteří svými příspěvky obohatili nejen odbornou stránku konference, ale také inspirovali posluchače svými příspěvky k novým projektům v rámci jejich zařízení a možné spolupráci v rámci společných cílů.

Budeme se těšit na setkání s Vámi v rámci druhé části konference 26.9.2023 nebo na dalším ročníku konference, který proběhně 3.6.2024!

Budeme také rádi za zpětnou vazbu ke konferenci e-mailem na adrese sekretariat@sakcr.cz.