Benešovská nemocnice získala akreditaci SAK

22.01.2015

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov získala jako první z pěti nemocnic zřizovaných Středočeským krajem, akreditaci SAK, která hodnotí kvalitu a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově vznikla roku 1898, nyní je jejím vlastníkem Středočeský kraj a do její spádové oblasti patří necelých 120.000 obyvatel. Tento počet se během letních měsíců podstatně zvyšuje vzhledem k rekreačním oblastem na našem území. Mezi hlavní regiony, které má personál nemocnice na starosti, patří Benešovsko, Voticko, Vlašimsko, Sázava a okolí, Sedlčansko, Praha východ, Praha západ a Táborsko.

 

V minulém roce benešovský zdravotní ústav získal titul „Nejlepší nemocnice kraje 2014“ a také získal třetí místo v celorepublikovém žebříčku nemocnic v oblasti „Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic“.

 

Ekonomiku nemocnice a také její cíle představil 15. ledna 2015 na tiskové konferenci ředitel nemocnice Ing. Petr Hostek: „Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov vykázala ke konci roku 2014 zisk ve výši 18 miliónů korun, je to nejlepší hospodářský výsledek v celé její historii a navíc z pěti nemocnic zřizovaných Středočeským krajem, je ta benešovská v hospodaření za rok 2014 nejlepší na prvním místě“.

 

Středočeské krajské nemocnice zlepšily v roce 2014 své hospodaření. Na rozdíl od konce roku 2013 se jejich celkový hospodářský výsledek zlepšil o několik desítek miliónů korun. I benešovská nemocnice pokračuje v pozitivním kurzu, který nastavila zhruba před necelými dvěma lety. Ještě na začátku roku 2013 to vypadalo, že nemocnice se bude pohybovat v předpokládaném schodku mínus sedmdesát milionů Kč. Díky intenzivní práci, zefektivněním provozu nemocnice a především lepší komunikací se zdravotními pojišťovnami se podařilo tento negativní trend zastavit a neustále zlepšovat. V hospodaření nemocnice se také pozitivně promítla změna úhradové vyhlášky, která umožnila nemocnici více si vydělat za péči hrazenou ze zdravotního pojištění a nemocnice si také dokázala udržet počty hospitalizovaných a ošetřených pacientů ve vysokých číslech.

 

Velmi příznivě hodnotil ředitel nemocnici možnost navýšení o 5%v tarifní mzdě zdravotnických zaměstnanců, s platností od 1. ledna 2015.

 

V listopadu 2014 benešovská nemocnice úspěšně absolvovala akreditační šetření Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK) a stala se tak prvním akreditovaným zdravotnickým zařízením Středočeského kraje. Certifikát o splnění akreditace byl slavnostně předán řediteli Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Ing. Petru Hostkovi právě ve čtvrtek 15. ledna.

 

Slavnostního předání se vedle ředitele P. Hostka zúčastnil také předseda dozorčí rady benešovské nemocnice Jaroslav Zelenka a radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová.

„Jsem velice ráda, že benešovská nemocnice, která je z nemocnic Středočeského kraje tou nejmenší, získala akreditaci jako první a pevně věřím, že ostatní krajské nemocnice ji budou do konce roku následovat,“ uvedla radní Fialová.

 

Certifikát předal sám ředitel SAK, o.p.s. MUDr. David Marx, Ph.D., který výsledek akreditačního šetření v benešovské nemocnici hodnotí velmi pozitivně: „Vážíme si toho, že si Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov zvolila naši společnost a dala tak najevo, že se nebojí sáhnout na evropsky srovnatelný nástroj řízení kvality a bezpečí pro své pacienty a pracovníky. Vážíme si také, že toho dosáhla ne s odřenýma ušima, ale naopak s výborným výsledkem. Maximální počet bodů akreditačního šetření je totiž 10 a benešovská nemocnice získala 9,82 bodů, což je na první akreditační šetření, ve srovnání s jinými nemocnicemi tohoto typu v ČR, excelentní výsledek.“

 

Příprava na akreditační šetření byla velmi náročná, a to především pro zaměstnance, kteří prošli řadou školení a byli nuceni prokazovat své vědomosti i manuální schopnosti. Získání akreditace je tedy odrazem jejich dobré práce a spolupráce všech částí nemocnice, nejen těch zdravotnických, ale např. i technických, která ve vzájemné kooperaci zajišťují plynulý chod celé nemocnice a bezpečí pacientů.

U příležitosti slavnostního předání akreditačního certifikátu připomněl ředitel Ing. Petr Hostek i jiné úspěchy, kterých se nemocnici podařilo v roce 2014 dosáhnout a nastínil i další plány na rok 2015: „Na konci léta chceme otevřít pracoviště magnetické rezonance. Dále bychom chtěli vybudovat nové pracoviště endoskopie a urgentní příjem. Doufáme, že se nám také podaří přestěhovat a vybudovat nové dětské oddělení v prostorách chirurgického pavilonu a připravit a následně zrealizovat projekt lůžkové rehabilitace. To vše se snahou dále zvyšovat kvalitu poskytované péče.“

 

Získáním akreditace, která odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost pacientů ve zdravotnickém zařízení a zaručuje, že péče je realizována podle postupů správné léčebné praxe, však nic nekončí. Naopak nemocnice musí každé 3 roky obhájit, že kvalitu poskytované péče nejen udržuje, ale dále zvyšuje. O to se všichni zaměstnanci nemocnice budou dále snažit tak, aby Nemocnici Rudolfa a Stefanie vyhledávalo stále více pacientů, kteří budou odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni v příjemném prostředí, kvalitním a bezpečným způsobem podle moderních poznatků medicínské vědy.