Všechny nemocnice Plzeňského kraje získaly akreditaci kvality

29.01.2015

PLZEŇ Všech šest nemocnic, které spravuje Plzeňský kraj, mají akreditaci kvality podle národních standardů Spojené akreditační komise (SAK).

 

"Akreditace garantuje, že nemocnice zavedly ve zdravotní péči i v neléčebných oblastech postupy podle přesně stanovených kritérií. SAK i ředitelé nemocnic se domnívají, že získání akreditace by měly ve smlouvách zohlednit zdravotní pojišťovny," řekl včera při předání certifikátů zástupce ředitele SAK František Vlček.

 

"Jednáme s pojišťovnami o tom, aby existoval nějaký finanční bonus, protože interní motivace je hezká, ale motivace ve smyslu třeba navýšení úhrady od zdravotní pojišťovny by byla jistě mnohem silnějším impulzem, aby zdravotnická zařízení akreditace zaváděla," tvrdí Vlček.

 

Pojišťovny mohou zvýhodňovat Podle něj mohou už nyní pojišťovny držitele akreditace v platbách zvýhodnit. Poskytovatelé zdravotnických služeb musí mít interní systém hodnocení kvality a bezpečí, externí hodnocení, tedy akreditace, povinné není.

 

Plzeňský kraj je třetím regionem, který u SAK plošně akreditoval všechny své nemocnice. "Celkem dosud SAK akreditovala kolem stovky zdravotnických zařízení, z toho je 70 nemocnic představujících zhruba polovinu lůžkového fondu všech nemocnic v ČR," řekl Vlček.

 

V republice je kolem 170 nemocnic. Externí audity poskytuje podle něj kromě SAK asi šest dalších subjektů. Legislativa definuje asi 14 minimálních standardů, SAK posuzuje při akreditaci nemocnice 99 standardů. Krajské nemocnice se na akreditaci připravovaly dva roky, postup koordinoval Zdravotnický holding. Standardizace postupů se v nemocnicích týká téměř každé činnosti související s péčí o pacienta či s jeho pobytem v nemocnici. Začíná od přijetí k ošetření až po jeho propuštění či přeložení do jiného zařízení. "Je třeba popsáno, jak se vyhodnocuje míra bolesti, kterou pacient trpí, a jak postupovat, když bolest dosáhne určité hranice," uvedla koordinátorka příprav akreditace holdingu Martina Pátá. Standardy popisují i bezpečnostní procedury při operacích, způsoby identifikace pacienta, existuje standard na zajištění léků, které si pacient přinese z domova.

 

Akreditace platí tři roky, pak se šetření opakuje Pro získání akreditace musí nemocnice dodržet také standardizované postupy pro nakládání s odpady, pro péči o zařízení, pro zálohování energií, dodržování bezpečnostních a hygienických požadavků, pro vedení dokumentace, krizové situace a podobně. Akreditace platí tři roky, pak nemocnice podstoupí další šetření. Kvalitu musí po celou dobu nejen udržet, ale musí také hledat další cesty ke zlepšení. V Plzeňském kraji dostaly nyní akreditaci nemocnice v Domažlicích, v Klatovech, v Plané, v Rokycanech a ve Stodu. Poslední krajská nemocnice následné péče Horažďovice už akreditaci měla. Od roku 2007 ji dvakrát obnovila.

 

 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj