Akreditovaná nemocnice je bezpečná a kvalitní. A taková je i ta v Benešově

05.12.2014

 Letošní rok byl pro nemocnici dobrým rokem, podařilo se nám zlepšit ekonomiku a pokračovat v rozvoji a modernizaci ústavu

Benešov – Blíží se Vánoce a konec roku 2014 a to je čas na chvilku se zastavit a zhodnotit celý letošní rok. Právě nad úspěchy i vizemi do měsíců příštích se zamýšlel ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Petr Hostek.

* Jaký ten čas pro benešovskou nemocnici byl?

Já si myslím, že letošní rok byl pro nemocnici dobrým rokem. Podařilo se nám především pokračovat v pozitivním ekonomickém trendu, který jsme nastavili již loni. To vidím jako jeden z hlavních úkolů i cílů zároveň pro vedení nemocnice. S jeho plněním můžeme být relativně spokojení, zvláště když se člověk podívá na zdravotnická zařízení kolem, která generují desetimilionové ztráty. U nás díky systematické optimalizaci výkonu nemocnice v minulých letech nám letošní úhradová vyhláška umožňuje vydělat si nejvíce peněz za péči hrazenou ze zdravotního pojištění v historii nemocnice. Už v minulém roce jsme tak snížili meziroční ztrátu a letos se nám, podle všech ukazatelů, podaří splnit velmi ambiciózní cíl – zakončit letošní rok s vyrovnaným hospodařením, což tato nemocnice dlouho nepamatuje. Jen pro upřesnění k 30. červnu, tj. za první pololetí letošního roku, jsme skončili s kladným hospodářským výsledkem ve výši 6,7 milionu Kč. Na konci roku předpokládáme kladný výsledek ve výši zhruba deseti milionů korun.

* A jak to pocítili zaměstnanci, ocenili jste je za to?

Ano, samozřejmě. Jelikož se už koncem minulého roku ekonomika naší nemocnice začala odvíjet velmi dobře a letos v tomto trendu pokračujeme, přistoupili jsme, jak na konci roku 2013, tak i v polovině letošního roku k jednorázové výplatě motivačních odměnpro zaměstnance, a to v obou případech v celkové výši více jak tři miliony Kč. Bylo to poprvé po několika letech, kdy vedení nemocnice touto formou ocenilo práci zaměstnanců nemocnice. A navíc, vzhledem k dalšímu pozitivnímu vývoji, tuto částku odměn, to znamená už po třetí za sebou, vyplatíme našim zaměstnancům i teď v prosinci.

* A co rušení poplatků, ublíží to ekonomice nemocnice?

Jak se to vezme. Samozřejmě i na nás dopadá a ještě dopadne rušení zdravotnických poplatků, ale díky rozhodnutí vlády o jejich refundaci a díky našemu dobrému hospodaření, doufáme, že tento dopad nebude tak zásadní

* A co se podařilo nemocnici z neekonomického hlediska?

Ono samozřejmě všechno souvisí se vším a pozitivní vývoj ekonomiky nemocnice přináší další pozitivní aspekty a souvislosti pro nemocnici. Zrovna v současné době žijeme aktuální a skvělou věcí a to je získání akreditace nemocnice. Naše nemocnice se stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. Je první a zatím jedinou krajskou nemocnicí Středočeského kraje, která tento certifikát získala.

* O co se jedná?

Naše benešovská nemocnice úspěšně absolvovala akreditační šetření a splnila požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Současně splnila požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením paragrafu 105 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. O hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Získání takového certifikátu je znakem kvality zdravotnického zařízení. Znamená to, že nemocnice je po všech stránkách schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni. Prvotní je samozřejmě hledisko odborné péče, ale posuzováno je i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice. Získání samotné akreditace odráží kvalitu zdravotní péče a bezpečnost našich pacientů ve zdravotnickém zařízení. Je tím také zaručeno, že poskytovaná péče je realizována podle postupů správné léčebné praxe tedy takzvaným způsobem lege artis.

* Získala nemocnice i nějaká další ocenění?

Další vynikající ocenění, kterého nemocnice letos dosáhla, a kterého si velmi vážíme je udělení CZECH Stability Award 2014. Jedná se o prestižní hodnocení v rámci 20. ročníku CZECH TOP 100, které poskytuje nezávislý pohled na finanční i nefinanční stabilitu českých firem. Benešovská nemocnice získala v tomto hodnocení certifikát se známkou A – výborně a zařadila se tak mezi 9% velmi stabilních firem v České republice. Dle hodnocení je benešovská nemocnice stabilní společnost, která se vyznačuje vysokou pravděpodobností spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysokou pravděpodobností návratnosti investic, nízkým úvěrovým rizikem a minimálním rizikem úpadku. Tak to považuji také za velmi pozitivní informaci o naší nemocnici, protože se stává důvěryhodnou a prestižní společností. Z dalších získaných ocenění bych chtěl vyzdvihnout, například celostátní soutěž Bezpečná nemocnice. Jedná se o cenu hejtmana kraje Vysočina, kde jsme se umístili v silné konkurenci na pěkném sedmém místě v ošetřovatelské a medicínské oblasti.

* A jak se letos nemocnice rozvíjela?

Ze stavebních investic, které se podařilo v letošním roce realizovat, bych připomenul opravu a rekonstrukci historické zdi v Máchově ulici, opravu střechy interního pavilonu a především zastřešený chodník mezi pavilony chirurgie a interny. Byl zprovozněn letos v září a ke spokojenosti pacientů a zaměstnanců funguje skvěle. Účelem stavby bylo vytvoření kryté pěší komunikace mezi dvěma exponovanými pavilony nemocnice, která ochrání pacienty a personál nemocnice před povětrnostními vlivy a zároveň zjednoduší a zrychlí transport pacientů mezi jednotlivými pracovišti a vyšetřeními. Naše nemocnice už po takovém řešení dlouho volala, protože zvlášť v deštivém nebo zimním počasí byl transport pacientů do jiné budovy velmi problematický. Jsme rádi, že se nám podařilo na tuto stavbu získat finance z vlastních zdrojů a zároveň tak zlepšit komfort našich pacientů.

* Získali jste také nějaké nové vybavení?

Dalšími „drobnostmi“ které nemocnice pořídila, pro komfort svých klientů, jsou například nové transportní sedačky pro pacienty. Transportní sedačky umožňují imobilním pacientům se lépe pohybovat po areálu nemocnice. To oceňují především blízcí těchto pacientů, kteří je doprovází. Díky sedačkám již nemusí dlouho hledat po areálu nemocnice prostředek, který by jim pomohl bezpečně dopravit pacienta na ambulantní ošetření, jako tomu bylo dosud. Dále se nám podařilo získat nové monitory dechu pro novorozence od Nadace Křižovatka. Obdrželi jsme celkem deset monitorů Babysense II, které nahradilo deset již dosluhujících monitorů. Monitory Babysense se využívají k zaznamenávání dechové a pohybové aktivity dítěte a slouží tak k prevenci syndromu náhlého úmrtí novorozence a kojence. Přístroj sleduje dýchání kojence v průběhu spánku a snižuje tím riziko náhlého selhání dechu, dávení či dušení. Maminky tak mohou v noci klidně spát. A za takové dary jsme velmi vděční. A nakonec bych ještě připomenul další letošní novinku a tou je komunikační tablet, který jsme získali v rámci projektu „Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií“. Díky tomuto speciálnímu tabletu, který benešovská nemocnice získala od občanského sdružení APPN (Agentura pro neslyšící) mohou naši zdravotníci bez problému komunikovat s neslyšícími pacienty pomocí znakového jazyka. Komunikace je zde zajištěna využitím online tlumočnické služby ve znakovém jazyce.

* A další rozvoj nemocnice v příštím roce?

Těch myšlenek je několik. Především chceme během příštího roku zahájit v nemocnici provoz nového moderního diagnostického přístroje – magnetické rezonance. Rádi bychom toto zařízení pro benešovskou oblastní nemocnici pořídili a zprovoznili v polovině příštího roku 2015. Magnetická rezonance má velice široké spektrum využití – od chirurgie, přes onkologii až po kardiologii. Pacientům v Benešově tento přístroj citelně chybí. Je to zařízení, které nemáme a naši pacienti musí bohužel jezdit na vyšetření do Prahy, Kolína nebo Příbrami. Zařízení bude umístěno v suterénu chirurgického pavilonu v části poblížRTGpracoviště. Zdravotnické zařízení jako je Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je jediné v širokém dalekém okolí, to znamená, že se staráme o cca až 150 tisíc lidí a samozřejmě v letní sezoně se toto číslo ještě zásadně zvyšuje. Z toho vyplývá, že zařízení tohoto typu je pro tak velké množství potencionálních pacientů velmi důležité a zásadní. V současné době tento projekt doporučila i přístrojová komise MZČR a také máme příslib VZP o nasmlouvání této péče.

* A jaké další novinky chcete realizovat?

Chceme také zřídit velkou novinku pro nemocnici. Tou by byl centrální příjem, který by ulehčil hlavně ambulancím a zároveň pomohl v počáteční komunikaci mezi pacientem a zdravotníky. V oblasti úvah je i myšlenka o přemístění dětského oddělení z interního do chirurgického pavilonu. Uvažujeme konkrétně o přemístění do čtvrtého patra, kde by se rozšířil stávající prostor ORL oddělení, kde již teď máme dětskou lůžkovou ORL část. Po určitých stavebních úpravách a přístavbě by tam fungovaly tyto dvě oddělení vedle sebe. Velkým přínosem zde vidíme ten fakt, že dětské oddělení bude umístěno v jednom pavilonu v lepší návaznosti na operační sály, diagnostická zařízení a podobně. Dalším projektem, který chceme realizovat je zlepšení možnosti parkování v areálu nemocnice, a to vytvořením nových odstavných ploch pro auta. Těch úkolů je prostě mnohoa doufáme, že senámje podaří splnit.

* A jak hodnotíte vaše zaměstnance nemocnice v letošním roce?

Moje osobní zkušenost je taková, že v benešovské nemocnici pracuje mnoho skvělých profesionálů, mnoho lidí co mají svou práci rádi a jsou patrioti, jak vůči nemocnici, tak k našemu regionu. Počínaje lékaři, sestrami, kuchyní, pomocným personálem nebo údržbou či kotelnou a podobně. Sám jsem zde prodělal několik vyšetření, zákroků i operací a každému bych naší nemocnici doporučil. A tak to i činím. Vtomto předvánočním čase bych chtěl především poděkovat všem našim zaměstnancům. Lékařům, sestrám, sanitárkám, sanitářům, laborantům a všem zdravotníkům počínaje a technickými a administrativními pracovníky konče. To, že benešovská nemocnice dobře funguje a je velkou oporou a jistotou pro nemocné v našem regionu je především jejich zásluhou. To že je naše nemocnice v relativně dobrém ekonomickém stavu, že odvádíme kvalitní lékařskou a zdravotní péči a že jsme získali akreditaci, je také jejich zásluha. Za to vše jim chci velmi poděkovat.

* Snažíte se zaměstnancům vyjít vstříc?

Snažíme se našim zaměstnanců vyjít, pokud to jde, maximálně vstříc. Například již zmiňované vyplácení motivačních odměn. I když na druhé straně vím, že některá jejich přání s ohledem na vývoj a financování zdravotnictví obecně v našem státě, nemůžeme stoprocentně splnit. Bohužel musíme vždy vycházet z reálné situace. Na druhou stranu si myslím, že neděláme zas tak málo, aby nebyli naši zaměstnanci spokojeni. Například v roce 2013 bylo v nemocnici vyplaceno na hrubých mzdách přes 251 milionu Kč. K této částce naše firma odvedla přes 22 milionů Kč na sociální pojištění a téměř 62 milionů korun na pojištění zdravotní. Celkem za mzdy a za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců bylo tedy odvedeno 335 milionů Kč. Na benefit v podobě penzijního připojištění nemocnice svým zaměstnancům přispěla celkovou částkou přes 4 miliony Kč. Na stravování, další zaměstnanecký benefit,bylo vynaloženotéměř 2,5 milionu Kč. Vzdělávání svých zaměstnanců nemocnice podpořila částkou 1,3 milionu Kč. 1 milion Kč využili zaměstnanci také ve formě jazykových kurzů a rekondičních služeb. Další významná částka, která byla vyplacena zaměstnancům nemocnice v podobě mimořádných odměn, tvořila 5,5% tarifní mzdy u lékařů a 3,8% u nelékařů.

* Tak to jsou opravdu velká čísla, pro někoho kdo, nikdy neřídil nějakou firmu a neměl zaměstnance, že?

Tak to samozřejmě je. Pokud máte velkou firmu a mnoho zaměstnanců, tak se vždy pohybujete ve velkých číslech. Naše nemocnice patří totiž k největším zaměstnavatelům na okrese Benešov. Vedle toho naše nemocnice také pořádá pro své zaměstnance celou řadu společenských akcí, které se již stali tradicí – např. Dětský den, Sportovní den, Setkání sanitářů, Vánoční představení pro děti zaměstnanců a podobně. A samozřejmě v těchto aktivitách chceme i v příštích letech pokračovat. Na 31. ledna například připravujeme velký zdravotnický ples (setkání všech lékařů a zdravotníků z regionu)adoufáme,že sevšem bude líbit.

* A co na závěr?

Na závěr bych chtěl všem našim zaměstnancům a našim pacientům popřát pevné zdraví, pohodu a spokojenost nejen o Vánocích, ale i v celém následujícím roce 2015.