Jevíčská léčebna má certifikát kvality

05.12.2014

 Inspektoři akreditační komise posuzovali zdravotnické procesy přímo na jednotlivých pracovištích odborného ústavu.

Svitavy – Akreditační certifikáty jsou pro nemocnice a zdravotnická zařízení potvrzením, že splňují požadavky na kvalitu poskytované péče. Pochlubit se jimi mohou nemocnice ve Svitavách, v Litomyšli, v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Nyní získaly akreditaci i léčebné ústavy.
„Cílem Pardubického kraje jako zřizovatele je mít certifikovanou kvalitu postupně nejen v nemocnicích akutní péče, ale také v ostatních zdravotnických zařízeních. V minulých dnech uspěly v této oblasti také Odborný léčebný ústav v Jevíčku a Albertinum, léčebný ústav v Žamberku,“ uvedl první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Hodnocení komise

Inspektoři akreditační komise přímo na jednotlivých pracovištích zdravotnických zařízení posuzovali shody zdravotnických procesů s akreditačními standardy. Tyto standardy se týkají všech oblastí činností zařízení, které přímo i nepřímo související s péčí o pacienty, tedy péče lékařské, ošetřovatelské, diagnostické a také kvality technického zázemí zdravotnického zařízení. Cílem akreditace je zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Platnost akreditace je časově omezená.
V závěrečném šetření Spojené akreditační komise České republiky uspěl i Odborný léčebný ústav Jevíčko. Z maximálního počtu deset bodů získal 9,79bodu a zařadil se tak k nejlépe posuzovaným zdravotnickým zařízením v tomto roce. „Velmi pozitivně byla hodnocena vstřícnost všech zaměstnanců k pacientům, ochota a laskavost personálu, informovanost zaměstnanců o všech zavedených procesech, kvalita zdravotnické dokumentace a maximální bezpečí pacientů při poskytování zdravotní péče,“ informoval o výsledcích Roman Línek.

Poděkování za péči

Ústav se na akreditaci připravoval tři roky. „O tom, že tato práce nebyla marná, svědčí také to, že je o zdravotní péči v našem ústavu obrovský zájem. Pacienti často čekají na uvolnění lůžka. V podstatě nepřetržitě dostáváme písemná poděkování pacientů za péči, která jim byla poskytnuta a pomohla jim navrátit zdraví, případně zmírnit jejich zdravotní obtíže,“ konstatovala ředitelka jevíčského léčebného ústavu Lenka Smékalová.
Také hodnocení léčebného ústavu v Žamberku bylo vysoké. Podle komise úroveň poskytovaných zdravotních služeb úspěšně obstála ve všech sledovaných oblastech. Před časem získal v kraji akreditaci také Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí.