Pardubická krajská nemocnice získala akreditaci kvality

14.12.2014

 Pardubická krajská nemocnice prošla úspěšně akreditačním šetřením Spojené akreditační komise (SAK) v souladu s požadovanými akreditačními standardy.

Poprvé v historii získala certifikát o udělení akreditace, který dokládá, že nemocnice splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Akreditace je udělena na tři roky. Pardubickenovinky.cz informoval Mgr. Dušan Korel, tiskový mluvčí Pardubické krajské nemocnice, a.s.

„Získání akreditace bylo dlouhodobým cílem naší nemocnice. Velice mě těší, že jsme ho zvládli úspěšně. Je to signál pro pacienty, odbornou veřejnost i naše partnery, že poskytujeme služby na vysoké úrovni,“ prohlásil ředitel nemocnice Tomáš Gottvald.

„Pro naše nemocnice akutní péče v Pardubickém kraji je to poslední potřebný kamínek do mozaiky, všechny ostatní nemocnice už akreditací prošly, ta pardubická měla vzhledem ke své velikosti nejsložitější úlohu,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Akreditační šetření v Pardubické krajské nemocnici probíhalo ve dnech 2. až 4. prosince 2014. Předcházela mu usilovná příprava a dlouholeté zavádění systému kvality a bezpečí na všech odděleních a pracovištích.

„Společně jsme nastavovali procesy, které mnohdy velmi významně zasáhly do stávajícího systému práce nás všech. Příprava na akreditační šetření nebyla vůbec jednoduchá a vyžádala si velké úsilí všech zaměstnanců naší nemocnice, za což jim patří obrovské poděkování,“ řekl ředitel Gottvald.

Trojice inspektorů Spojené akreditační komise v průběhu tří dnů šetřila plnění standardů ve třinácti stanovených oblastech a ověřovala zavedení systému pro zvyšování kvality. Jsou stanoveny v souladu se zákonem o zdravotních službách a vyhláškou o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Hlavní pozornost inspektorů byla upřena na péči o nemocné.

„Metodou stopař se sleduje průchod pacienta nemocnicí. Součástí šetření jsou rozhovory s veškerým personálem i samotným pacientem, kontrola zdravotnické dokumentace a pozorování procesů na pracovišti,“ uvedl vedoucí referátu řízení kvality Ladislav Kylar a dodal: „Stejným způsobem se rovněž sleduje práce s indikátory kvality, systém interních auditů kvality, kontrola a prevence infekcí či podávání léčiv.“

Akreditační tým rovněž posuzoval správu budov a zařízení při obchůzce areálu nemocnice. Šetří zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnosti, zacházení s nebezpečným odpadem, zacházení se zdravotnickou technikou, funkčnost krizových plánů, či stav obslužných systémů. „Kontroluje se rovněž úroveň hygieny a bezpečnosti prostředí, úklid nebo strava,“ doplnil ředitel Gottvald.

Cévní chirurgové prezentovali své zkušenosti v zahraničí

Pardubická krajská nemocnice při tomto rozsáhlém šetření obstála úspěšně a akreditační tým na základě zjištěných výsledků vydal doporučení k udělení akreditace. Na základě tohoto návrhu Spojená akreditační komise rozhodla o udělení certifikátu kvality. „Spojená akreditační komise oceňuje snahu managementu i všech pracovníků o zvyšování kvality péče i bezpečí pacientů,“ je uvedeno v oznámení o přidělení akreditace.

Certifikát má platnost do 3. prosince 2017. Poté musí nemocnice projít reakreditačním šetřením, pokud si chce zachovat statut akreditovaného zdravotnického zařízení.

„První úkol jsme splnili, ale čekají nás další, neméně náročné. Akreditace potvrdila, že máme úspěšně zaveden systém kvality a bezpečí. Nyní bude nezbytně nutné pracovat nejen na jeho trvalém udržení, ale i na postupném zlepšování,“ pronesl ředitel Gottvald.