Podhorská nemocnice: audit prokázal kvalitu a bezpečnost

27.12.2014

 Bruntál, Rýmařov – Podhorská nemocnice obhájila v prosinci již potřetí statut kvalitní a bezpečné nemocnice. První certifikát získali zdravotníci v roce 2008.
Certifikát o akreditaci potvrzuje, že zdravotnické zařízení naplňuje požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, která má oprávnění Ministerstva zdravotnictví České republiky k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.
V současné době je toto externí hodnocení nepovinné a Podhorská nemocnice k němu přistupuje zcela dobrovolně. Nemocnice musela během návštěvy komisi dokázat, že má nastaveny efektivní postupy pro riziková místa v procesu poskytování péče o pacienta. „Mezi tyto postupy patří například podávání léčiv či zajištění kontinuity péče, včetně předávání důležitých informací. Akreditovaná nemocnice naplňuje mnoho dalších požadavků externího posuzovatele,“ vysvětlila způsob hodnocení manažerka kvality Podhorské nemocnice Marcela Kadlecová.