Prvá slovenská nemocnica dostala certifikát kvality

12.07.2017

Zdravotnícka legislatíva udáva normy, ktoré musí splniť nemocnica, aby mohla poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ide o akýsi základ, aby bola pre pacienta bezpečná. Česká Spojená akreditačná komisia už od roku 1998 kontroluje kvalitu zdravotníckych zariadení. V niektorých prípadoch je vraj prísnejšia ako zákony.
Medissimo, ProCare, nemocnica Zdroj: ProCare.skNa Slovensku je prvá nemocnica, ktorá prešla jej akreditáciou a dostala certifikát kvality. V pondelok si ho prevzalo vedenie bratislavskej Nemocnice Medissimo, ktorá spadá pod sieť ProCare. Na akreditáciu sa začali pripravovať už minulý rok. Dôvodom podľa generálneho riaditeľa ProCare Mareka Dubana bola snaha presvedčiť nielen verejnosť, ale aj samých seba, že poskytujú starostlivosť na najvyššej úrovni.

 

„Mali sme krásne priestory, skvelé technológie, kvalitný personál, ktorí podľa nás robil veci kvalitne a bezpečne, ale uvedomovali sme si, že bude dobré, ak sa na to niekto pozrie aj zvonka. Povedali sme si, že ak máme byť lídrami kvality, musíme prejsť aj prísnou akreditáciou,“ hovorí.

Aby mohli nemocnicu akreditovať, museli v nej zmeniť niektoré procesy či zaviesť nové pravidlá. Ako hovorí riaditeľ zariadenia Jakub Rybár, najskôr narážali na ponosy zamestnancov, nielen zdravotníckych, ktorí, prirodzene, každý audit či nové smernice považujú sprvoti za zbytočné.

„Potrebovali sme v prvom rade vysvetliť všetkým zamestnancom, aký to má aj pre nich význam. Napríklad jednou z prvých zmien, ktorú sme zaviedli, bol kontrolný list na operačných sálach. V ňom sa zaznamenáva okrem základnej identifikácie pacienta aj to, či je výkon rizikový, ako sa budú podávať lieky, či bude potrebná transfúzia krvi… Je to rozsiahlejšia agenda, ktorej sa operatéri na začiatku veľmi bránili, ale sami zistili, že aj pre nich je veľmi prínosná takáto kontrola,“ opisuje riaditeľ.
 

Ako hovorí hlavná sestra nemocnice Medissimo Lenka Lučanská, rovnaký proces prebehol aj u sestier. Tým totiž pribudlo viac agendy. Sledovať a zaznamenávať musia po novom aj zdanlivo nepodstatné veci ako napríklad teplotu v miestnostiach. Na základe smerníc potom vedia, čo robiť s liekmi, ak napríklad nefunguje klíma. Prácu im to vraj neskomplikovalo ani nepredĺžilo procesy v ošetrovaní pacientov. Práve naopak, hovorí L. Lučanská. Teraz všetci vedia, čo majú robiť.


Chyby v komunikácii

Napríklad na základe smernice hospitalizovaných pacientov majú popísaný celý postup – kto má prijať pacienta, v akom časovom horizonte, čo sa s ním bude následne robiť, až kým neodíde. „Týmto štandardizovaným postupom sa urýchľuje čas. To isté sa týka aj vypĺňania dokumentácie. Vypracovali sme plán ošetrovateľskej starostlivosti, ktorým sa snažíme minimalizovať byrokraciu. Samozrejme, v medziach legislatívy," dodáva hlavná sestra.

Kritérií kvality, ktoré vyhodnocuje Spoločná akreditačná komisia, je viacero. Manuál, ktorý ich opisuje, má 174 strán. Medzi sledovanými parametrami sú napríklad dostupnosť a kontinuita starostlivosti, predpisovanie a podávanie liekov, bezpečnosť a hygiena prostredia, predvídanie a riadenie rizík či komunikácia s pacientom a jeho edukácia.

Podľa Gabriely Frankovej z českej akreditačnej komisie je pri starostlivosti o pacienta najdôležitejšia práve komunikácia. Nielen s pacientom, ale aj medzi zdravotníkmi. Zamestnanci si musia odovzdávať informácie, aby po celý čas vedeli, čo sa deje s pacientom na ich oddelení.

„Najväčšia chyba, ktorú v nemocniciach vídame, je zle nastavená interná komunikácia. Dôležité je mať zmapovaného pacienta, na čo musí následne nadväzovať integrovaný plán starostlivosti o neho. Naše štandardy vytvárajú synergický efekt, pretože všetci zamestnanci sa spájajú v starostlivosti o pacienta,“ hovorí.


Akreditovať chcú všetky zariadenia

Nemocnicu Medissimo prebrala investičná skupina Penta v roku 2015. Jej prevádzkovateľ spoločnosť SI Medical, ktorý bol pôvodne v 100-percentnom vlastníctve skupiny Slovintegra, sa stal dcérskou spoločnosťou ProCare. Nemocnica Medissimo ročne vykoná vyše tisíc operačných výkonov a zhruba rovnaký počet hospitalizácií. Odkedy bola postavená, nikdy nevykazovala zisk. Až doteraz. V roku, kedy nemocnica prešla do siete Penty, dosahovala firma SI Medical stratu 1,2 milióna eur. Ku koncu minulé roka podľa účtovnej závierky bola v pluse 94-tisíc eur.

Okrem petržalskej nemocnice čaká akreditácia aj ďalšie zdravotnícke zariadenia Penty. Pred auditom má momentálne Železničná nemocnica v Košiciach, Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici a po dostavaní by chceli akreditovať aj Nemocnicu v Michalovciach. „Boli by sme radi, keby sme v najbližšej dekáde mali všetky zariadenia akreditované. Samozrejme, ale s prihliadnutím na to, kedy boli, alebo v prípade nových polikliník budú, zaradené do siete,“ dodáva M. Duban.

Ešte v januári 2016 získali akreditáciu tri polikliniky ProCare. Dve bratislavské, na Betliarskej ulici a v obchodnom dome Central, a košická poliklinika. Benefity z nastavenia nových procesov vraj videli už v prvom roku, kedy im klesol počet sťažností. Hlavne tých, ktoré sa týkajú závažnejších pochybení, ktoré pacienti hlásia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Poznámka: TREND.sk patrí do vydavateľstva News and Media Holding, ktoré rovnako ako ProCare vlastní investičná spoločnosť Penta.

 

12.07.2017, Mária Hunková