Poděkování Vsetínské nemocnice

17.02.2020

Toto poděkování, za které jsme Vsetínské nemocnici velmi vděční, se týká našich spolupracovníků paní Ireny Beckové, doc. Cetlové, doc. Pastuchy, MUDr. Canibala, Ing. Kapiase a Ing. Hýži.

Jejich jménem i jménem Spojené akreditační komise za ocenění velice děkujeme.

Kancelář SAK