Jak vyléčit zdravotnictví?

25.10.2003

Odborník František Konrád z Pardubic pracuje pro ministerstvo zdravotnictví a nabízí řadu zajímavých řešení, jak pomoci zdravotnictví.
 

Pardubice - RNDr. Františka Konráda, CSc., předsedy Sdružení pro edukaci pacientů ČR, člena Pracovní skupiny pro národní standardizaci v ošetřovatelství při MZ ČR a Regionálního centra jakosti České společnosti pro jakost při Domu techniky Pardubice jsme se zeptali na jeho lék pro nemocné zdravotnictví.
 

Říkáte, že zdravotnictví se má léčit. Co tím myslíte?
 

"Zdravotnictví, a nejen ono, je nemocné nedisciplinovaností nás všech. Když si každý dělá, co se mu zachce, může to být nebezpečné. Léčbou, nejen pro zdravotnictví, ale pro celou republiku, je přinutit se co nejvíce používat profesionálně prověřené osvědčené postupy. Přinutit se vlastní vůlí je nesmírně obtížné. Nechat se přinutit ovšem znamená zavést normy a represe při jejich ignorování."
 

Jaké novinky chystá Sdružení pro edukaci pacientů?
 

"Celosvětově se rozmáhají soudní spory mezi pacienty a zdravotnickými zařízeními. Je tomu tak zejména v USA a ve vyspělých evropských státech. Podobně jako drogy se i tento nešvar brzy objeví i u nás. A na nešvaru soudních sporů budou chtít vehementně vydělávat advokáti. Sdružení chce předejít sporům bez nákladů na soudní řízení. Ušetřené náklady je pak možno využít pro takové zlepšení poměrů, které zamezí opakování dřívějších příčin sporů."
 

Je možné se předem vyhnout sporům?
 

"Sporu může pacient předejít volbou nemocnice s vysokou mírou schopnosti uspokojit jeho potřeby, tj. s vysokou hodnotou kvality. Tuto hodnotu spočítá Spojená akreditační komise ČR. Pacienti se pak nemocnici s nízkou kvalitou budou vyhýbat nebo se budou preventivně radit s právníky, a tak se nemocnice buď zlepší nebo zanikne. Kvalitou se zabývají tři z padesáti požadavků, které se týkají systémů managementu jakosti. Jde o standardizaci diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů a vyhodnocování spokojenosti pacientů."
 

Vztahuje se na tyto požadavky nějaký zákon?
 

"Pro tyto požadavky platí Česká státní a zároveň evropská norma "ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti", která nařizuje co činit, aby bylo dosaženo co největší míry uspokojení potřeb pacienta, ale i ostatních zúčastněných, například zaměstnanců, místní správy a státu. Ten, kdo tuto normu ignoruje, nejspíše porušuje zákon a nebo by to tak mělo být.
Každého děsí představa, že by z důvodu nedodržení předepsaného postupu péče přišel o život či byl zmrzačen.

 

Jak to chcete provést?

 

"Pomocí počítačových programů pro vedení a monitorování zdravotnických pracovníků při provádění zdravotní péče a postupů, které je zabezpečují. Tyto počítačové programy vznikající na základě výsledků Národního programu podpory jakosti ČR aplikovaného na zdravotnictví nestrpí, aby zdravotní péče byla prováděna jinak, než podle postupu dokumentovaného v normě. Vytvářejí se elektronické dokumentace pacientů srozumitelné pro lidi, které dokáží současně pracovat pro prakticky neomezený počet pacientů a zdravotníků pomocí dočasně vytvořených klonů. Monitorovací program po obdržení zprávy o potřebě provedení zákroku na daném pacientovi vytvoří svou kopii, kterou spustí pro tohoto pacienta a srovná ji s dokumentací výsledků všech pacientových vyšetření a zákroků. Soubor záznamů monitorování je pro lékaře i pacienta průkazným materiálem."
 

To asi bude vyžadovat jinou formu dokumentací než na papíru?

 

"Pro uskutečnění takovéhoto monitorování musí být veškeré dokumenty ve formě textových souborů srozumitelných člověku i vůdčímu programu. Zpravidla se současné papírové lékařské zprávy této formě blíží a lze je pomocí inteligentně koncipovaných programů do této formy s mírnou dopomocí převádět. Pro chudé zdravotnictví je pozoruhodné, že dostatečně velké paměti a dostatečně rychlé procesory mají i zastaralé typy laciných počítačů."
 

Jak na tento záměr zajistíte finanční prostředky?
 

"Financování tvorby programů umožní prodej licencí poskytovatelům a plátcům zdravotní péče. Aktuální verze programů budou prověřovány při akreditacích a auditech prováděných v součinnosti s pacientskými organizacemi. Zdravotnictví bylo zvoleno jako výchozí oblast, jelikož v něm jde o zdraví a život a ne jen o peníze. To vše se asi neobejde bez změn zákonů."
 

Jak to chcete dosáhnout?
 

"Pro studijní účely si budou moci monitorovací programy standardů diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče přenést z internetu do svých počítačů zdravotničtí pracovníci, studenti a všichni občané ČR. Tak budou občané edukovaní tj. vzdělaní v tom, co jim za zdravotní pojistné přísluší. Tento nový fenomén ve vztahu občanů a jejich zdravotního zabezpečení musí být do všech detailů promyšleně zajištěn po právní stránce. Přimět k tomu politiky však dokáží jen občané - voliči."