Napsali o nás

Prosazování akreditačních standardů je úkolem pojišťoven či asociací poskytovatelů
14.12.2001

Zdravotnické noviny str. 16 Téma - kvalita
Ilona Kovaříková 


PŘÍŠTĚ: Kvalita zdravotní péče v nemocnicích
07.12.2001

Zdravotnické noviny str. 27 Zdravotnické noviny 


Akreditační standardy - jedna z cest k minimalizaci chyb
14.09.2001

Zdravotnické noviny str. 22 Profesní informace
MUDr. David Marx, Dozorčí rada SAK ČR


Pacientům chybí důležité informace
25.04.2001

Hospodářské noviny str. 4 z domova
Ivana Kněžínková 


Zdravotnictví v Euroregionu Labe posoudí konference
04.11.2000

Ústecký kraj str. 5 - top Spojená akreditační komise 


Kontinuální sledování kvality péče poskytne zdravotníkům užitečnou zpětnou vazbu
27.10.2000

Zdravotnické noviny str. 4 Politika/Ekonomika
(red) Spojená akreditační komise 


Různé způsoby klasifikace chyb při poskytování zdravotní péče
20.10.2000

Zdravotnické noviny str. 12 Profesní informace
MUDr. David Marx, dozorčí rada Spojené akreditační komise ČR Spojená akreditační komise  


Nemocnice své chyby většinou tají
14.08.2000

Hospodářské noviny str. 4 z domova
Praha (ika) Spojená akreditační komise


Dvě nemocnice získaly znak kvality
19.07.2000

Hospodářské noviny str. 4 z domova
Praha (ika) Spojená akreditační komise 


Zákon by měl stanovit inspekční povinnost
16.06.2000

Zdravotnické noviny str. 3 Z domova
Ilona Kovaříková Spojená akreditační komise