Akreditovaná zařízení

Domov pro seniory Holásecká, Brno
Domov pro seniory Holásecká, Brno
09.06.2014 22.09.2017

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 9.6.2014 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 22.9.2017.

Webové stránky zařízení