Akreditovaná zařízení

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
11.11.2015 03.10.2018

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 11.11.2015 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 3.10.2018.

Webové stránky zařízení

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
26.06.2009 14.09.2018

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 26.6.2009 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 24. - 26. října 2012, 19.-20.10.2015 a 13.-14.9.2018.

Webové stránky zařízení